Skip to main content

Niš

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Niš > Prilozi > Polaganje jaja I generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)
Polaganje jaja I generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Niš, usevi kukuruza se nalaze u fazi 6 do 9 i više razvijenih listova (16-19 BBCH).

velika slika

Vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza na naličju listova registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis), u niskom indeksu napada. U narednom periodu očekuje se intenzivnije polaganje jaja i piljenje larvi I generacije ove štetočine.

velika slika

Takođe, vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo  krilatih i beskrilnih jedinki  lisnih vaši (Aphididae) u niskom indeksu napada.

velika slika

Povoljni uslovi u ovoj vegetaciji  doprineli su razvoju i razmnožavanju lisnih vaši koje pričinjavaju direkne štete sisajući sokove.  Direktne štete se ogledaju u deformaciji biljnog tkiva, zaostajanja u porastu i smanjenju prinosa. Indirektne štete su prenošenje virusih oboljenja. Jedan od njih je virus mozaične kržljavosti kukuruza  (Maize dwarf mosaic virus, MDMV). Ovaj virus utiče na smanjenje prinosa, kvalitet zrna i kvalitet lista kod silažnog kukuruza.

RC Niš nastavlja sa praćenjem pomenutih štetočina.

Comments

There are no comments yet for this post.