Skip to main content

Niš

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Niš > Prilozi > Zlatooka (Chrysopa carnea) u usevima paprike
Zlatooka (Chrysopa carnea) u usevima paprike

Na području delovanja RC Niš, vizuelnim pregledom useva paprike registrovano  je prisustvo jaja zlatooke, korisne vrste insekta iz fam. Chrysopidae.

velika slika

Zlatooke (Chrysopidae) su polifagni predatori. Pripadaju grupi insekata koji učestvuju u borbi protiv štetnih insekata,  tako da u usevima gde se registruju, prirodna ravnoteža između ove vrste kao predatora i štetnih insekata može da se drži u ravnoteži tj. pod kontrolom.

Odrasle jednke  zlatooke se hrane nektarom, polenom i mednom rosom.  Ženka položi do 350 jaja. Prilikom odlaganja jaja ženke luče tanak mlaz tečnosti, koji se na vazduhu stvrdne, a na njegovom kraju biva istisnuto jaje veličine 1 mm na lišću i drugim biljnim organima. Tako nastaju jaja na končićima dugim 5-11 mm, koja su zaštićena od napada drugih insekata. Iz jaja se razvijaju larve koje se hrane lisnim vašima, štitastim vašima, jajima leptira, tripsima i grinjama.

Kako ne bi došlo do smanjenja brojnosti ove korisne vrste i poremećaja biološke ravnoteže u korist štetnih insekata preporuka proizvođačima je da ukoliko ustanove prisustvo zlatooke u usevima paprike, prilikom izbora insekticida za suzbijanje štetnih insekata koriste selektivne insekticide da bi se sačuvali predatori, jer su svi razvojni stadijumi ovih insekata osetljivi na većinu insekticida koji se koriste u proizvodnim uslovima. Tom prilikom koristiti insekticide poput Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol), Laser 240 SC (a.m. spinosad), Teppeki (a.m.flonikamid) ili neki drugi. U uslovima gde je odnos predatora i brojnost štetnih insekata manji od 1:20 nije potrebno vršiti primenu insekticida.

Comments

There are no comments yet for this post.