Skip to main content

Niš

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Niš > Prilozi > Cigaraš (Byctiscus betulae) u zasadima vinove loze
Cigaraš (Byctiscus betulae) u zasadima vinove loze

Na području delovanja RC Niš, zasadi vinove loze se nalaze u fazi od cvetovi potpuno razvijeni, cvetovi odvojeni do cvetne kapice odvojene od drški (BBCH 57-60).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze registrovano je prisustvo simptoma oštećenja od cigaraša (Byctiscus betulae) kao i larve unutar napadnutog uvijenog lišća.

velika slika

Prisustvo ove štetočine se uočava po tipičnom uvijanju lišća u oblik cigare. Unutar uvijenog lista ženka polaže jaja. Ispiljene larve se tu hrane i razvijaju. Uvijeno lišće je najpre zelene, a kasnije smeđe boje.

Štete se ogledaju u uništavanju lisne mase tokom ishrane i uvijanja lišća za polaganje jaja. Trenutno se registruje prisustvo larvi u uvijenim listovima.

Preporuka je mehaničko uklanjanje uvijenih listova (cigara), koji vise na lastarima vinove loze, čime se smanjuje brojnost ove štetočine za sledeću vegetaciju.

Comments

There are no comments yet for this post.