Skip to main content

Niš

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Niš > Prilozi > Prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus u vinogradima
Prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus u vinogradima

Na području delovanja RC Niš zasadi vinove loze se, u zavisnosti sortimenta, nalaze u fazi cvast nabubrela, cvetovi zatvoreni zajedno spojeni do faze cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni (55-57 BBCH).

velika slika

Vizuelnim pregledom vinove loze, na naličju listova, registrovano je prisustvo larvi prvog razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanus. U toku je početak piljenja larvi ove štetočine.

velika slika

Ova  cikada je vektor  fitoplazme Flavescence doree (FD), prouzrokovača  zlatastog žutila vinove loze. Ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu jaja ispod kore dvogodišnjih lastara.  Cikada postaje infektivna ishranom na zaraženim čokotima vinove loze. Tu sposobnost imaju larve od trećeg razvojnog stupnja i zadržavaju je do kraja života.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere suzbijanja s obzirom da tek larve trećeg larvenog stupnja mogu da prenesu fitoplazmu.

RC Niš nastavlja sa praćenjem cikade Scaphoideus titanus i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Comments

There are no comments yet for this post.