Skip to main content

Niš

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Niš > Prilozi > Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis - VIII nedelja
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis - VIII nedelja

Na području delovanja RC Niš zasadi jabuke se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze u fazi od većina cvetova je sa formiranim kruničnim laticama koje formiraju cvetnu ložu do oko 30% cvetova je otvoreno (59-63 BBCH).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke, registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju kod sorte Zlatni Delišes iznosi 56%, a kod sorte Ajdared iznosi 48.5%.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 10%, a kod sorte Ajdared 6%.

Velika slika

RC Niš nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Comments

There are no comments yet for this post.