Skip to main content

Niš

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Niš > Prilozi > Preventivne mere u kontroli krompirovog moljca
Preventivne mere u kontroli krompirovog moljca

Na području delovanja RC Niš u toku je sadnja krompira namenjenog za ranu proizvodnju, a sadnja  krompira namenjenog za jesenju proizvodnju tek predstoji.

Najznačajnija štetočina krompira na području delovanja RC Niš je krompirov moljac (Phthorimaea operculella)

Pre sadnje krompira namenjenog za jesenju proizvodnju koji je i najugroženiji od ove štetočine, preporučuju se sledeće mere kontrole:

-        Sadnja sorti krompira kraćeg vegetacionog perioda (rane i srednje rane sorte) jer su najugroženije sorte sa dugom vegetacijom,

-        Korišćenje zdravih i neoštećenih krtola za sadnju (ne koristiti krtole sa simptomima napada moljca kao i drugih štetnih organizama, već ih treba uništiti),

-         Duboka sadnja (optimalna dubina setve 15 cm)

      -     Formiranje visokih bankova

      -     Primena četvorogodišnjeg do petogodišnjeg plodoreda.

Comments

There are no comments yet for this post.