Skip to main content

Niš

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Niš > Prilozi > Rđa kupine (Kuehneola uredinis)
Rđa kupine (Kuehneola uredinis)

Na području delovanja RC Niš, u zasadima kupine registrovana je pojava simptoma žute rđe lista i izdanaka kupine (Kuehneola uredinis). U zasadima gde su izostale hemijske mere zaštite ili su napravljeni propusti (neadekvatan izbora preparata i vremena primene fungicida) registrovano je prisustvo simptoma ovog patogena u većem intenzitetu napada.

 

velika slika

 

Ova gljiva zaražava izdanke i list kupine. Patogen prezimljava na zaraženim izdancima i opalom lišću. Na inficiranim izdancima u proleće dolazi do pucanja kore, ispod koje se pojavljuju limunastožuti uredosorusi. Simptomi na lišću su u vidu sitnih, žutih uredosorusa koji smanjuju fotosintetsku aktivnost.

Česte kiše i vlažno vreme pogoduju razvoju bolesti, kao i pregusta sadnja i nedovoljno proređivanje izdanaka.

Patogen obavlja pun životni ciklus na domaćinu (kupini) i ako se ne ukloni na vreme, može tu i ostati, prezimiti i pokrenuti novi ciklus bolesti u toku naredne proizvodne godine.

Оd mehaničkih mera zaštite se preporučuje orezivanje i uklanjanje obolelih izdanaka i sakupljanje ili zaoravanje zaraženog lišća,  kako bi se smanjio infektivni potencijal za narednu vegetaciju.

Hemijske mere zaštite podrazumevaju primenu preparata na bazi bakra u ovom periodu i na proleće čim se registruju prvi simptomi.

U toku vegetacije za suzbijanje ovog patogena registrovani su i fungicidi na bazi a.m. tebukonazol i difenokonazol.

Comments

There are no comments yet for this post.