Skip to main content

Negotin

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Negotin > Prilozi > Prisustvo odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus u vinovoj lozi
Prisustvo odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus u vinovoj lozi

Na području delovanja RC Negotin zasadi vinove loze se nalaze u fazi od početak šarka do faze šarak bobica (BBCH 81-83).

Vizuelnim pregledom žutih lepljivih ploča koje su postavljene u zasadima vinove loze, sa ciljem praćenja cikade Scaphoideus titanus, na lokalitetu Bukovo, registrovano je prisustvo odraslih jedinki ove štetočine. Navedena štetočina je vektor fitoplazme Flavescense doree (FD), prouzrokovača veoma destruktivnog oboljenja - zlatastog žutila vinove loze.

imago cikade Scaphoideus titanus

imago cikade Scaphoideus titanus

Odrasli insekti cikade Scaphoideus titanus i larveni stadijumi stariji od trećeg (L3, L4 i L5) mogu da prenesu fitoplazmu na zdrave čokote.

Simptomi zlatastog žutila na vinovoj lozi su:

  promena boje lista - kod crnih sorti ljubičasta do crvena, kod belih sorti zlatnožuta,

  savijanje spoljašnjih ivica lista prema naličju,

  skraćene internodije na zaraženim lastarima,

  pojava rehuljavih grozdova koji zaostaju u razvoju u odnosu na zdrave,

  odsustvo lignifikacije zaraženih lastara,

  kasnije kretanje vegetacije na proleće.

Mere prevencije i kontrole zlatastog žutila su:

  suzbijanje cikade Scaphoideus titanis kao vektora fitoplazme po pojavi larvi 3 razvojnog stupnja,

  praćenje pojave simptoma bolesti,

  krčenje i uništavanje zaraženih čokota,

  • uništavanje potencijalnih izvora zaraze (divlja loza, korov, napušteni vinogradi) u blizini proizvodnih zasada kao rezervoara fitoplazme.

Comments

There are no comments yet for this post.