Skip to main content

Negotin

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Negotin > Prilozi > Polaganje jajnih legla II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)
Polaganje jajnih legla II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Negotin usevi merkantilnog kukuruza se, u zavisnost od vremena setve i hibrida, nalaze u različitim fazama cvetanja i razvića ploda (BBCH 69-75).

Vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza (lokaliteti Bukovski put, Jasenica, Miloševo, Radujevac) registrovano je prisustvo položenih jajnih legala kukuruznpg plamenca (Ostrinia nubilalis) u različitim embrionalnim fazama razvoja na 3 do 5% pregledanih biljaka. Na svetlosnoj lampi na lokalitetu Bukovski put predhodnih dana registrovani su povećani ulovi navedene štetočine. U toku je  polaganje jaja druge generacije kukuruznog plamenca.

jajno leglo kukuruznog plamenca

jajno leglo kukuruznog plamenca

Kukuruzni plamenac prezimljava u stadijumu odrasle gusenice u žetvenim ostacima kukuruza. Štete prave larve koje svojom ishranom oštećuju stablo, list, metlicu i klipove kukuruza. Na mestima gde je došlo do oštećenja klipova od kukuruznog plamenca, stvara se rizik od naseljavanja fitopatogenih gljiva, kao što su gljive iz roda Aspergillus. U uslovima proizvodnje kakvi su ovog leta, sa visokim temperaturama i bez padavina, ove gljive imaju sposobnost da sintetišu alfatoksin koji može biti izuzetno štetan u uslovima gde se merkantilni kukuruz koristi za ishranu u mlečnom govedarstvu.

Najavljene visoke temperature za naredni period uticaće na još masovniji let imaga kukuruznog plamenca i intezivnije polaganje jaja, kao i piljenje larvi navedene štetočine.

Prag štetnosti kod merkantilnog kukuruza je 10% biljaka sa položenim jajnim leglima, a kod semenskog kukuruza i kukuruza šećerca 5% biljaka sa položenim jajnim leglima.

Za smanjenje brojnosti ove štetočine preporuka je sprovođenje niz agrotehničkih i mehaničkih mera, kao što su: izbegavanje gajenja kukuruza u monokulturi, uništavanje kukuruzovine odmah posle berbe i duboko zaoravanje biljnih ostataka i dr.

Takođe, mogu se primeniti i hemijske mere zaštite po postizanju pragova štetnosti i na početku piljenja larvi primenom nekog od registrovanih insekticida:

 

PREPARAT

AKTIVNA MATERIJA

KONCENTRACIJA

KARENCA

Coragen 20 SC

hlorantraniliprol

0,1-0,15 l/ha

14 dana

Avaunt 15 EC

indoksakarb

0,25 l/ha

14 dana

Ampligo 150 ZC

hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin

0,2-0,25 l/ha

7 dana

Radiant 120 SC

spinetoram

0,4 l/ha

14 dana

Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux

deltametrin

0,4-0,5 l/ha

35 dana

Decis expert

deltametrin

0,075-0,125 l/ha

30 dana

 

RC Negotin nastavlja sa praćenjem aktivnosti kukuruznog plamenca i u narednom periodu.

Comments

There are no comments yet for this post.