Skip to main content

Negotin

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Negotin > Prilozi > Crna trulež grožđa (Guignardia bidwellii)
Crna trulež grožđa (Guignardia bidwellii)

Na području delovanja RC Negotin zasadi vinove loze se nalaze u fazi potpino dodirivanje bobica (BBCH 79).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze na lokalitetima Rečka uočeni su simptomi crne truleži grožđa (Guignardia bidwellii). Kod pojedinih grozdova oštećeno je i do 30% bobica.

crna trulež grožđa

crna trulež grožđa

Ovaj patogen može napasti sve delove biljke: lišće, lastare i grozd. Prezimljava u mumificiranim grozdovima na čokotu ili na opalim bobicama na zemlji. U proleće se oslobađaju askospore koje vrše infekciju zelenih delova vinove loze. Prvi simptomi uočavaju se na lišću  u vidu svetlo-smeđih pega, nepravilnog oblika oivičene tamno-mrkom zonom, u okviru kojih se formiraju piknidi. Početak infekcije na grozdu se javlja u vidu žućkastih mrlja koje se brzo šire, obuhvataju cele bobice koje se na kraju suše i mumificiraju. Razvoju i šrenju ovog patogena pogoduju kišna proleća u fazi cvetanja vinove loze.

Crna trulež grožđa se uspešno suzbija u okviru mera zaštite koje se redovno sprovode fungicidima za suzbijanje plamenjače vinove loze. Preporuka je da se zaštita sprovodi u periodu od faze lastar je 10-15 cm do faze početka šarka.

Pored hemijskih, veoma su važne i agrotehničke mere kao što su: mehaničkko uklanjanje i uništavanje zaraženih lastara i grozdova sa čokota i obavezno zaoravanje ostataka bobica na zemlji i oko čokota vinove loze.

RC Negotin nastavlja sa praćenje štetnih organizama u zasadima vinove loze.

 

Comments

There are no comments yet for this post.