Skip to main content

Negotin

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Negotin > Prilozi > Zdrastveno stanje useva ozime pšenice
Zdrastveno stanje useva ozime pšenice

Na području delovanja RC Negotin usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u različitim fazama bokorenja od faze prvo sekundarno stablo vidljivo do faze treće stablo vidljivo (BBCH 21-23).

faza razvoja

velika slika

Vizuelnim pregledom useva na lokalitetima Bukovski put i Jasenica, nisu registrovani simptomi prouzrokovača bolesti pšenice, kao ni prisustvo cikada (Cicidelidae) i lisnih vaši (Aphididae).

Tokom vizuelnog pregleda useva ozime pšenice, registrovane su aktivne rupe od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus). Broj aktivnih rupa je ispod praga štetnosti. Ukoliko se registruje 10 aktivnih rupa po hektaru, preporučuje se primena rodenticida (gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfid). Važno je napomenutii da rupe sa postavljenim mamcima treba zatrpavati, kako bi se očuvalo zdravlje ptica i drugih divljači.

RC Negotin nastavlja sa praćenjem zdrastvenog stanja useva ozime pšenice.

Comments

There are no comments yet for this post.