Skip to main content

Negotin

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Negotin > Prilozi > Zdrastveno stanje useva ozime pšenice
Zdrastveno stanje useva ozime pšenice

Na području delovanja RC Negotin usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od lokaliteta i vremena setve, nalaze u fazi od sedam listova razvijeno do faze početak bokorenja: vidljivo prvo sekundarno stablo (BBCH 17-21).

velika slika

Vizuelnim pregledom useva, na lokalitetima Bukovski put i Jasenica, uočeno je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 3% biljaka. 

 Takođe,vizuelnim pregledom useva ozime pšenice registrovano je prisustvo krilatih i beskrilnih formi lisnih vaši (Aphididae) na do 2% biljaka.

 

      lisne vaši

Tokom vizuelnog pregleda useva ozime pšenice, uočene su i aktivne rupe od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus). Prag štetnosti za poljskog miša je 10-50 aktivnih rupa po hektaru, dok je za poljsku voluharicu ( Miocrotus arvalis) prag štetnosti od 10 do 500 aktivnih rupa po hektaru. Ukoliko se registruju brojnosti aktivnih rupa iznad navedenog praga štetnosti, proizvođačima se preporučuje postavljanje registrovanih gotovih mamaka. Važno je napomenuti da rupe sa postavljenim macima treba zatrpavati, kako bi se očuvalo zdravlje ptica i druge divljači.

 RC Negotin nastavlja sa praćenjem zdrastvenog stanja useva ozime pšenice. 

Comments

There are no comments yet for this post.