Skip to main content

Negotin

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Negotin > Prilozi > Zdrastveno stanje useva ozime pšenice
Zdrastveno stanje useva ozime pšenice

Na području delovanja RC Negotin usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od lokaliteta i vremena setve,  nalaze u fazi od dva lista razvijeno do faze tri lista razvijeno (BBCH 12-13).

BBCH 13

faza razvoja (BBCH 13)

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice registrovano je prisustvo krilatih i beskrilnih formi lisnih vaši (Aphididae) na do 2% biljaka, dok prisustvo cikada (Cicadellidae) nije uočeno.

Takođe, vizuelnim pregledom useva ozime pšenice registrovane su aktivne rupe od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) u indeksu od 0,5 do 0,75. Prag štetnosti za poljskog miša je 10-50 aktivnih rupa po hektaru, dok je za poljsku voluharicu ( Microtus arvalis) prag štetnosti od 10 do 500 aktivnih rupa po hektaru. Ukoliko se registruju brojnosti aktivnih rupa na nivou praga štetnosti, proizvođačima se preporučuje postavljanje registrovanih, gotovih mamaka. Važno je naznačiti da rupe sa postavljenim macima treba zatrpavati, kako bi se očuvalo zdravlje ptica i drugih divljači.

aktivne rupe od glodara

aktivne rupe od glodara

Vizuelnim pregledom useva, na lokacijama Bukovski put i Jasenica, nije uočeno prisustvo simptoma biljnih bolesti.

RC Negotin nastavlja sa praćenjem zdrastvenog stanja useva ozime pšenice.  

 

 

Comments

There are no comments yet for this post.