Skip to main content

Negotin

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Negotin > Prilozi > Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)
Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području delovanja RC Negotin vrši se monitoring azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) u zasadima breskve, šljive, kupine i vinove loze. Pomenute voćne vrste nalaze se u fazi sazrevanja plodova.

Pregledom lovnih klopki  nije uočeno prisustvo imaga azijske voćne mušice. Ženke pomenute štetočine u fazi zrenja polažu jaja u zdrave plodove zasecajući ih testerastom legalicom, a ispiljene larve se hrane mesom ploda i na taj način oštećuju plodove. Napadnuti plodovi podložni su napadu različitih patogena.

U cilju smanjenja rizika od nastanka šteta proizvođačima se preporučuje primena svih raspoloživih mera kontrole i to:

·         Masovno izlovljavanje postavljanjem velikog broja klopki na ivične delove parcele na rastojanju od 2 do 3 metra, a unutar parcele na rastojanju od 5 metara. Kao klopke koriste se plastične flaše na kojima se nalaze otvori za ulaz imaga. Kao atraktant koristi se smeša crnog vina (1,5 dl) i jabukovog sirćeta (1,5 dl) sa par kapi deterdženta.

·         Skraćivanje intervala berbe u cilju što bržeg sklanjanja plodova sa parcele

·         Sanitarne mere- uništavanje prezrelih i zaraženih plodova odlaganjem u burad i kontrola opreme za transport voća

·         Uništavanje spontane flore oko zasada.

Sve raspoložive mere kontrole treba sprovesti na području celog regiona jer parcijalna kontrola pojedinačnih parcela ostavlja mogućnost umnožavanja insekata i daje slabe rezultate.

Comments

There are no comments yet for this post.