Skip to main content

Negotin

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Negotin > Prilozi > Prisustvo ESKE u zasadima vinove loze
Prisustvo ESKE u zasadima vinove loze

Na području delovanja RC Negotin zasadi vinove loze se nalaze u fazi zatvaranja grozdova (BBCH 78-79).

Vizuelnim pregledom proizvodnih zasada na lokalitetu Bukovo kao i starijih zasada vinove loze na različitim lokalitetima uočeni su simptomi karakteristični za esku vinove loze.

simptomi ESKE na vinovoj lozi      simptomi ESKE na vinovoj lozi

simptomi ESKE na vinovoj lozi

Eska je kompleksno i veoma destruktivno oboljenje vinove loze. Razlikuju se dva tipa bolesti: hronični tip bolesti se odlikuje sušenjem i opadanjem lišća, a akutni tip bolesti iznenadnim sušenjem čokota.

Prvi simptomi se manifestuju u vidu promena boja na listovima usled gubitka hlorofila. Kod belih sorti na listovima se obrazuju žućkaste pege, kod crvenih sorti te pege su crvenkasto smeđe boje dok zona oko lisnih nerava ostaje zelena. Takvi listovi ima izgled „tigrovih šara“, postepeno se suše i opadaju pre vremena. Najdestruktivniji simptomi eske je iznenadno sušenje (apopleksija) čokota i svih delova vinove loze, što se najčešće dešava u toku leta pri veoma visokim dnevnim temperaturama. Na poprečnom preseku drvenih delova loze može se uočiti centralna zona koja je svetlije boje i mekanije strukture, a okružena je tamnijom zonom drveta.

Ove promene nastaju usled infekcija patogenim gljivama, koje se ostvaruju kroz rane nastale nakon oštre rezidbe ili nakon gradonosnih padavina.

Hemijske mere zaštite za suzbijanje ove bolesti ne postoje. Najvažija je primena preventivnih mera zaštite kao što su:

-korišćenje sertifikovanih loznih kalemova,

-nakon orezivanja rane treba premazati kalemarskim voskom,

-vršiti dezinfekciju alata tokom rezidbe 70%  alkoholom,

-orezani materijal izneti iz vinograda i spaliti.

Comments

There are no comments yet for this post.