Skip to main content

Negotin

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Negotin > Prilozi > Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys) u vinogradima
Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys) u vinogradima

Na području delovanja RC Negotin, vizuelnim pregledom pojedinih zasada na kojima nisu  redovno primenjene hemijske mere zaštite, registruje se prisustvo jajnih legala i ispiljenih larvi braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys). U toku je piljenje larvi letnje generacije ove štetočine.

braon mramorasta stenica

velika slika

Braon mramorasta stenica je polifagna štetočina i do danas njeno prisustvo je registrovano na preko 300 biljnih vrsta, među kojima i veliki broj poljoprivrednih kultura.  

Štete nastaju  kao posledica direktne ishrane odraslih jedinki i larvi. U vinogradima najveće štete prave u fazi sazrevanja grožđa. One pomoću usnog aparata za sisanje i bodenje ubacuju u biljno tkivo dve vrste digestivnih enzima koji su sposobni da razlažu meka tkiva bobica grožđa. Na mestu uboda nastaju nekrotične tačke i udubljenja i takvi plodovi su potpuno neupotrebljivi jer bivaju podložni napadu mnogih patogena, pre svega prouzrokovača sive truleži grožđa (Botrytis cinerea).

U vinogradima je aktuelno suzbijanje cikade vektora fitoplazme FD - prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze. Proizvođačima se preporučuje obavezan pregled zasada, i gde se registruje prisustvo i braon mramoraste stenice, prednost pri izboru insekticida treba dati onima iz grupe piretroida koji su pokazali dobru efikasnost u njenom suzbijanju.

Comments

There are no comments yet for this post.