Skip to main content

Mladenovac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Mladenovac > Prilozi > Dozrelost pseudotecija
Dozrelost pseudotecija

Na području delovanja RC Mladenovac, lokalitet Dubona jabuka sorte Ajdared nalazi se u fenofazi kraj bubrenja lisnih pupoljaka (03 BBCH) do početka pucanja pupoljaka: prvi zeleni vrhovi listića vidljivi (BBCH 07). Pregledom prezimelog lišća jabuke utvrđena je dozrelost pseudotecija od 18,5%. Visoki procenti oslobađanja pseudotecija, uz visoke dnevne temperature (17.03 maksimalna temperatura po AMS-u je bila 13,4ºC) ukazuju na mogućnost oslobađanja askospora sa prvim padavinama. RC Mladenovac nastavlja sa praćenjem stanja dozrelosti pseudotecija.

Otvorena pseudotecija

Comments

There are no comments yet for this post.