Skip to main content

Mladenovac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Mladenovac > Prilozi > Fitosanitarne mere kao značajna aktivnost u voćnjacima i vinogradima
Fitosanitarne mere kao značajna aktivnost u voćnjacima i vinogradima

U regionu Beograda i Mladenovca zasadi voća i vinove loze se nalaze u završnim fazama vegetacije (starenje, mirovanje).

U narednom periodu važna aktivnost u voćnjacima je detaljan pregled jednogodišnjih i višegodišnjih grana i stabala na prisustvo rak rana čiji uzročnici mogu biti fitopatogene gljive (Nectria galigena), ali i bakterije (Erwinia amylovora, Pseudomonas syringe, Xanthomonas campestris pv pruni). Sve grane na kojima su prisutni simptomi nekroze i sušenja  potrebno je iz krošnje ukoniti rezidbom čime  se umanjuje infektivni potencijal za narednu godinu. Daljim pregledom zasada potrebno je ukloniti sve mumuficirane plodove koji vise na granama. Takvi plodovi su mesto prezimljavanja fitopatogenih gljiva Monilia laxa i Monilia fructigena. Opalo lišće u voćnjacima je mesto prezimljavanja nekih fitopatogenih gljiva (Polystigma rubrum, Venturia inaequalis) i glavni izvor zaraza za narednu godinu.

Čokote sa simptomima zlatastog žutila vinove loze treba ukloniti iz vinograda, jer su izvor za dalje širenje fitoplazme Flavescence doree.

U pukotinama kore jednogodišnjih i višegodišnjih grana prezimljavaju neki štetni insekti (vaši, grinje, smotavci, mineri). Potrebno je pregledati takva mesta, ako je izvodljivo sastrugati koru. Važno je naglasiti da sasušene i orezane grane, stabla i čokote, sastruganu koru, mumuficirane plodove, opalo lišće, gusenična gnezda treba izneti iz voćnjaka i uništiti.

Ističemo kao važnu aktivnost dezinfekciju alata i pribora pre rezidbe, potapanjem u rastvor varikine, 5% rastvor bakarnih preparata ili nekog drugog sredstva za dezinfekciju kako bi se sprečilo širenje zaraze u okviru zasada. 

   slika1                                  slika2 

       

       velika slika                  velika slika

Comments

There are no comments yet for this post.