Skip to main content

Mladenovac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Mladenovac > Prilozi > Pojava azijske voćne mušice (Drosophila suzukuii)
Pojava azijske voćne mušice (Drosophila suzukuii)

Na području rada RC Beograd praćenje azijske voćne mušice (Drosophila suzukuii) se vrši pomoću lovnih klopki sa mirisnim atraktanatom, koje su postavljene u zasade breskve, vinove loze i maline.

Prvi ulov je registrovan u zasadima breskve, a  sada se prisustvo odraslih jedinki ove štetočine registruje na svim lokacijama monitoringa. U ovom trenutku došlo je do povećanja brojnosti na klopkama na svim lokacijama monitoringa u odnosu na preglede iz predhodne nedelje, kada su se registrovani pojedinačni primerci.

 

Ova štetočina polaže jaja u fiziološki zrele i zdrave plodove pomoću testeraste legalice.  Štete na plodovima nastaju usled polaganja jaja i ishrane larvi,  a kasnije usled njihovog oštećenja,  i od patogena prouzrokovača različitih vrsta truleži.

S obzirom da azijska voćna mušica ima veoma visok reproduktivni potencijal očekuje se povećanje brojnosti odraslih jedinki. U cilju smanjenja brojnosti ove štetočine i rizika od šteta,  u zasadima maline gde je berba u toku ili se planira narednih dana i u zasadima bresaka pozne epohe zrenja gde se berba privodi kraju, se preporučuje primena sledećih mera kontrole:

·        Izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem lovnih klopki, a to mogu biti plastične flaše  u koje se sipa mešavina crnog vina i jabukovog sirćera u odnosu 1:1 sa nekoliko kapi deterdženta za sudove po ivicama i unutar zasada.

·         Skraćivanje intervala branja.

·         Uklanjanje trulih i prezrelih plodova.

·        Pregled ambalaže radi uklanjanja plodova sa larvama, čime se sprečava dalje raznošenje ove štetočine.

·        Uklanjanje zove, divlje kupine, džanarike iz izolacionog pojasa, zato što one mogu biti domaćini azijskoj voćnoj mušici.

Suzbijanje ove štetočine primenom insekticida je ograničeno. Hemijske mere kontrole su usmerene samo na imaga, jer se jaja i larve nalaze u plodu i na njih ne mogu delovati  primenjeni insekticidi. S obzirom da ženke polažu jaja na plodove u fazi zrenja, prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite, treba voditi računa o karenci primenjenih insekticida.

Comments

There are no comments yet for this post.