Skip to main content

Mladenovac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Mladenovac > Prilozi > Dozrelost pseudotecija
Dozrelost pseudotecija

Na području delovanja RC Mladenovac, lokalitet Dubona jabuka sorte Zlatni delišes nalazi se u fenofazi po BBCH skali 10 (faza mišje uši: zeleni listići oko 10 mm iznad ljušture pupoljka; prvi listovi se odvajaju). Pregledom prezimelog lišća jabuke utvrđena je dozrelost pseudotecija od 20%. Visoki procenti oslobađanja pseudotecija, uz visoke dnevne temperature (maksimalna temperatura po AMS-u je bila 15 ºC) ukazuju na mogućnost oslobađanja askospora sa prvim padavinama. RC Mladenovac nastavlja sa praćenjem stanja dozrelosti pseudotecija.

 

 

Velika slika Otvorena pseudotecija

Comments

There are no comments yet for this post.