Skip to main content

Mladenovac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Mladenovac > Prilozi > Stanje u zasadu kruške
Stanje u zasadu kruške

Na području delovanja RC Mladenovac, punkt Mali Požarevac, vizuelnim pregledom zasada kruške, sorte Viljamovka, koja se nalazi u fenofazi po BBCH skali 01-03 (početak bubrenja pupoljaka do kraj bubrenja pupoljaka), registrovano je prisustvo imaga obične kruškine buve, Cacopsylla pyri, u indeksu napada 7,5 i  jaja u indeksu napada 6. Pregledom pod binokularom nije utvrđeno piljenje larvi.

 

   

Sl 1 Fenofaza kruške           Sl 2 Imago kruškine buve

 

      

Sl 3 Imago zimski binokular  Sl 4 Jaje kruškine buve

 

Najavljeno toplo vreme doprineće povećanoj aktivnosti ove štetočine, potrebno je pratiti stanje u zasadu kruške u narednom periodu. Hemijski tretman se za sada ne preporučuje.

Comments

There are no comments yet for this post.