Skip to main content

Loznica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Loznica > Prilozi > Zdravstveno stanje strnih žita
Zdravstveno stanje strnih žita

Na području delovanja RC Loznica usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od 2 do 6 listova razvijeno (BBCH 12-16), dok se usevi ozime pšenice nalaze u fenofazi od 1 do 5 listova razvijena (BBCH 11-15).

 


 

Vizuelnim pregledom useva ječma na različitim lokalitetima, registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 2%, kao i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 3% biljaka. Prisustvo simtoma drugih bolesti nije uočeno u usevima ozime pšenice i ječma.

 

Velika slika

 

Hladno vreme smanjilo je aktivnost lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadellidae), pa se trenutno vizuelnim pregledima, ove štetočine mogu uočiti na do 2% biljaka.

Vizuelnim pregledom useva strnih žita na različitim lokalitetima uočene su aktivne rupe od poljskih miševa (Apodemus sylvaticus). Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje redovan obilazak useva, i ukoliko se registruje brojnost aktivnih rupa od glodara iznad praga štetnosti (10 do 50 aktivnih rupa po hektaru za poljskog miša i 10 do 500 aktivnih rupa po hektaru za poljsku voluharicu) primena nekog od registrovanih rodenticida u vidu gotovih mamaka. Nakon primene mamaka, rupe treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja domaćih životinja, divljači i ptica.

RC Loznica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Comments

There are no comments yet for this post.