Skip to main content

Region Jagodina

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Jagodina > Prilozi > Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis I nedelja praćenja
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis I nedelja praćenja
Na području RC Jagodina zasadi jabuka se zavisno od sortimenta, lokacije i ekspozicije terena nalaze u fenofazi od mirovanja do faze početak bubrenja pupoljaka (BBCH 00-01).
 
 
 
  Faza razvoja
 
Vizuelnim pregledom pseudotecija patogena, prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), registrovan je početak formiranja askospora.
Od pregledanih 50 pseudotecija iz opalog prezimelog lišća sorte Zlatni Delišes na lokaciji Šuljkovac, u 49 nema formiranih askospora, a kod 1 je do 25% formiranih askospora.
 
Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju je 0,5%.
 
 
 
   Pseudotecija i askusi                    Askusi i askospore
 
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Comments

There are no comments yet for this post.