Skip to main content

Region Jagodina

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Jagodina > Prilozi > Prisustvo odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus u zasadima vinove loze
Prisustvo odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus u zasadima vinove loze
 
Na području RC Jagodina zasadi vinove loze se zavisno od lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fazama sazrevanja bobica, početak šarka i šarak bobica (BBCH 81-83).
 
Vizuelnim pregledom zasada vinove loze kao i na žutim lepljivim klopkama na pojedinim lokacijama, u ovom periodu, registrovano je prisustvo odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus .
 
 
 
  Imago cikade S. titanus
 
Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescense doree (FD), prouzrokovača zlatastog žutila na vinovoj lozi. Vizuelnim pregledom pojedinih zasada, manjih individualnih zasada, čokota na okućnicama i vikendicama, registrovano je prisustvo simptoma koji ukazuju na moguće prisustvo bolesti zlatastog žutila vinove loze. Kod zaraženih biljaka dolazi do promene boje lista u zlatasto žutu kod belih sorti, a kod crvenih sorti boja listova je crvenkasto-ljubičasta, listovi se savijaju ka naličju, postaju čvrsti i grubi, na lastarima se skraćuju internodije, postaju kržljave, grozdovi su rehuljavi, zaostaju u porastu, i cela biljka propada. 
 
 
 
   Simptomi zlatastog žutila
 
Ova cikada je isključivo monofagna štetočina, što znači da celokupno razviće završava isključivo na vinovoj lozi. Ima jednu generaciju godišnje, a prezimljava u stadijumu jaja ispod kore dvogodišnjih lastara. Larva u toku svog razvića prolazi kroz pet larvena stupnja, a od trećeg larvenog stupnja postaje infektivna i u mogućnosti da prenese fitoplazmu sa zaraženih na zdrave biljke. Jednom zaražena cikada ostaje infektivna tokom celog života.
U cilju sprečavanja širenja cikade vinove loze, proizvođačima se preporučuje sprovođenje nepesticidnih i pesticidnih mera.
 
Od nepesticidnih mera preporučuje se sledeće:
 
  - uklanjanje  i uništavanje zaraženih čokota, uništavanje  krčenjem napuštenih vinograda, uklanjanje divlje loze u blizini zasada, uništavanje korova i dr.
 - RC Jagodina je dala više preporuka i za primenu hemijskih mera za suzbijanje cikade Scaphoideus titanus. Vizuelnim pregledom pojedinih zasada i dalje se registruje prisustvo imaga ove cikade, pa se proizvođačima preporučuje da pregledaju zasade i da ukoliko uoče prisustvo cikada, kao i simptome zlatastog žutila, pored nepesticidnih mera, sprovedu hemijsku zaštitu primenom registrovanih insekticida strogo vodeći računa o karenci primenjenih insekticida.

Comments

There are no comments yet for this post.