Skip to main content

Region Jagodina

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Jagodina > Prilozi > Prisustvo štetnih sovica u usevima paprike
Prisustvo štetnih sovica u usevima paprike
Na području RC Jagodina usevi paprike na otvorenom se zavisno od vremena rasađivanja nalaze u fazi razvoja sekundarnih stabala i pojave prvih cvetova (BBCH 21-22).
 
Vizuelnim pregledom useva paprike, na više lokacija registrovano je prisustvo jaja sovice gama (Autographa gamma) u niskom procentu napada.
 
 
  Položeno jaje sovice gama na naličje lista paprika
 
Takođe, registrovano je prisustvo sveže položenih jaja kukuruzne/pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na licu lista paprike na 2 do 5% biljaka.
 
 
Položeno jaje Helicoverpa armigera na licu lista
 
Sovica gama polaže jaja na naličje listova. Polifagna je štetočina i pored paprike prisutna je u duvanu, krompiru, kupusu, lucerki i dr.
Jaja polaže najčešće pojedinačno. Ženka u toku životnog ciklusa položi oko 500 jaja. Embrionalni razvoj jaja traje 3-7 dana.
Ispiljene larve oštećuju lišće svojom ishranom.
 
Pamukova/kukuruzna sovica je veoma značajna štetočina u proizvodnji paprike, a najveće štete nanose larve hraneći se na generativnim organima paprike. Napadnuti i oštećeni plodovi su podložni napadu patogena prouzrokovača raznih vrsta truleži, čime gube tržišnu vrednost i nisu za upotrebu.
 
RC Jagodina nastavlja sa monitoringom zdravstvenog stanja paprike i blagovremeno će signalizirati pravo vreme za zaštitu.
 

Comments

There are no comments yet for this post.