Skip to main content

Region Jagodina

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Jagodina > Prilozi > Prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus u vinovoj lozi
Prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus u vinovoj lozi
 
Na području RC Jagodina zasadi vinove loze se nalaze u različitim fazama razvoja cvasti (BBCH 55-57).
 
Vizuelnim pregledom u pojedinim zasadima vinove loze registrovano je prisustvo larvi prvog razvojnog stupnja cikade Scphaphoideus titanus na naličju listova. U toku je početak piljenja larvi ove štetočine.
Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescens doree (FD) koja prouzrokuje zlatasto žutilo vinove loze, veoma destruktivno oboljenje.
 
 
Cikada prvog razvojnog stupnja
 
Ova cikada je monofagna štetočina, hrani se samo na vinovoj lozi. Ima jednu generaciju godišnje, a prezimljava u stadijumu jaja ispod kore lastara. Posle piljenja, u toku razvoja, larva prolazi kroz pet razvojnih stupnjeva. Prilikom ishrane usvaja i fitoplazmu iz zaraženih biljaka, postaje infektivna u trećem razvojnom stupnju i tu infektivnost zadržava tokom celog života.
U ovom periodu se ne preporučuju hemijske mere suzbijanja, zato što su larve tek od trećeg razvojnog stupnja i odrasle jedinke u mogućnosti da prenesu fitoplazmu.
 
RC Jagodina nastavlja sa monitoringom ove štetočine i blagovremeno će signalizirati vreme za hemijski tretman.
 
 

Comments

There are no comments yet for this post.