Skip to main content

Region Jagodina

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Jagodina > Prilozi > Polaganje jaja krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata)
Polaganje jaja krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata)
Na području RC Jagodina, usev krompira se zavisno od rokova setve nalaze u fenofazi od nicanja do faze četvrti list na glavnoj stabljici razvijen (BBCH 9-14).
 
 
Vizuelnim pregledom useva krompira uočena je pojava prezimelih imaga krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). U toku je dopunska ishrana imaga, kopulacija, kao i početak polaganja jaja.
 
 
 
 
U narednom periodu se očekuje intenzivnije polaganje jaja i piljenje larvi prve generacije ove štetočine.
Za sada se ne preporučuje hemijski tretman, a RC Jagodina nastavlja sa monitoringom razvoja ove štetočine i sa pojavom larvi daće blagovremeno preporuku za suzbijanje.
 

Comments

There are no comments yet for this post.