Skip to main content

Region Jagodina

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Jagodina > Prilozi > Zdravstveno stanje ozimih useva pšenice i ječma
Zdravstveno stanje ozimih useva pšenice i ječma
Na području RC Jagodina ozimi usevi pšenice i ječma zavisno od rokova setve nalaze se u različitim fazama bokorenja (BBCH 22-24).
 
 
  Faza razvoja pšenice
 
Vizuelnim pregledom ozimih useva pšenice i ječma registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na 5 % do 7% biljaka, najčešće na usevima iz ranijih rokova setve i kod gušćeg sklopa biljaka.
 
 
Vizuelnim pregledom useva ječma registruje se prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 6% biljaka i simptoma sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis) na do 2% biljaka.
 
 
 
U usevima ozime pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti.
 
Vizuelnim pregledom ozimih useva registrovano je prisustvo aktivnih rupa glodara poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis) u veoma niskim brojnostima.
 
 
   Aktivne rupa glodara
 
Za sada se ne preporučuju hemijske mere suzbijanja patogena i štetočina, a RC Jagodina nastavlja sa monitoringom zdravstvenog stanja ozimih useva pšenice i ječma.

Comments

There are no comments yet for this post.