Skip to main content

Region Jagodina

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Jagodina > Prilozi > Zdravstveno stanje ozimih useva pšenice i ječma
Zdravstveno stanje ozimih useva pšenice i ječma
Na području RC Jagodina ozimi usevi pšenice i ječma se zavisno od rokova setve nalaze u različitim fazama razvoja listova i početnim fazama bokorenja (BBCH 14-22).
 
 
početak bokorenja pšenice
 
Vizuelnim pregledom ozimih useva pšenice i ječma registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 8% biljaka i to najčešće na parcelama iz optimalnih rokova setve. Trenutne temperature i temperature u narednom periodu uticaće na smanjenje populacije ovih štetočina, pa se hemijske mere zaštite u ovom periodu ne preporučuju.
 
 
 vaši na listu ječma
 
Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 5% biljaka. U usevima pšenice nije registrovano prisustvo bolesti.
 
 
pegavost ječma
 
U ovom periodu nismo registrovali prisustvo aktivnih rupa od poljskih miševa i voluharica.
RC Jagodina nastavlja sa monitoringom ozimih useva pšenice i ječma.

Comments

There are no comments yet for this post.