Skip to main content

Region Jagodina

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Jagodina > Prilozi > Prisustvo odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus na vinovoj lozi
Prisustvo odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus na vinovoj lozi
 
Na području delovanja RC Jagodina zasadi vinove loze se zavisno od sortimenta nalaze u fenofazi od dodirivanje bobica do fenofaze početak šarka (BBCH 79-81).
 
 
Vizuelnim pregledima zasada na više lokacija registrovano je prisustvo odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus. Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescense doree  (FD) prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze. Vizuelnim pregledom registrovano je i prisustvo simptoma zlatastog žutila na vinovoj lozi.
 
 
    Odrasla cikada S.titanus i simptomi FD na vinovoj lozi
 
 
Ova cikada je isključivo monofagna štetočina, što znači da celokupno razviće završava isključivo na vinovoj lozi. Ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu jaja ispod kore. Larve se pile u toku maja meseca i prolaze kroz pet larvenih stupnjeva. Od trećeg larvenog stupnja su sposobne da prenesu fitoplazmu hraneći se na obolelim čokotima i preletanjem na zdrave čokote. Odrasle jedinke se pojavljuju tokom jula i prisutne su sve do septembra. Da bi postale infektivne, cikade moraju da se ishranjuju najmanje pola sata na zaraženim čokotima i posle inkubacije koja traje 21 dan postaju sposobne da prenesu fitoplazmu. Jednom zaražena cikada ostaje infektivna celog života. Infektivnost se ne prenosi na potomstvo.
 - Kod inficirane vinove loze dolazi do promene u boji lista, od zlatno žute kod belih sorti do crveno ljubičaste boje kod crnih sorti, lišće se savija prema naličju, postaje čvrsto i grubo, na lastarima se skraćuju internodije, postaju kržljave, grozdovi su rehuljavi, zaostaju u porastu, cela biljka propada.
 
 - U cilju kontrole ove veoma destruktivne bolesti vinove loze, proizvođačima se preporučuje niz mera:
 
 - uklanjanje zaraženih čokota,
  suzbijanje vektora, cikade Scaphoideus titanus,
- uništavanje mogućih izvora zaraze kao što su divlja loza, napušteni vinogradi, pavit.
 
Od izuzetne važnosti je da se suzbijanje cikada sprovodi i na manjim zasadima i okućnicama i na pojedinačnim čokotima.

Comments

There are no comments yet for this post.