Skip to main content

Region Jagodina

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Jagodina > Prilozi > Prisustvo larvi cikade Schaphoideus titanus u zasadima vinove loze
Prisustvo larvi cikade Schaphoideus titanus u zasadima vinove loze
Na području delovanja RC Jagodina zasadi vinove loze zavisno od sortimenta i lokaliteta nalaze se u fazi cvast nabubrela, cvetovi zatvoreni zajedno spojeni do cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni (BBCH 55-57).
 
 
  Faza razvoja
 
Vizuelnim pregledima u pojedinim zasadima vinove loze registrovano je prisustvo larvi prvog razvojnog stupnja cikade Schaphoideus titanus na naličju listova. U toku je početak piljenja larvi ove štetočine.
Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescens doree  (FD) koja prouzrokuje zlatasto žutilo vinove loze, veoma destruktivno oboljenje.
 
 
  Cikade prvog razvojnog stupnja
 
Ova cikada je monofagna štetočina, hrani se samo na vinovoj lozi. Ima jednu generaciju godišnje, prezimljava u stadijumu jaja ispod kore lastara. Larva u toku svog razvoja prolazi kroz pet razvojnih stupnjeva. Prilikom ishrane usvaja i fitoplazmu iz zaraženih biljaka, postaje infektivna u trećem razvojnom stupnju i svoju infektivnost cikada zadržava celog života. 
 
Za sada se hemijske mere suzbijanja ne preporučuju, zato što su larve tek od trećeg razvojnog stupnja u mogućnosti da prenesu fitoplazmu.
 
RC Jagodina nastavlja sa monitoringom ove štetočine i blagovremeno će signalizirati vreme za hemijski tretman.

Comments

There are no comments yet for this post.