Skip to main content

Region Jagodina

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Jagodina > Prilozi > Prisustvo glodara u zasadima jabuke
Prisustvo glodara u zasadima jabuke
Na području delovanja RC Jagodina, zasadi jabučastog voća se nalaze u fazi početka mirovanja (BBCH 97-99).
 
 
 
Vizuelnim pregledom zasada jabuke registrovane su aktivne rupe od glodara: poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).
 
 
 
Do povećanja brojnosti poljskih glodara dolazi usled različitih faktora: u uslovima blagih zima, dugih sušnih i toplih leta, zatim u prisustvu obilja hrane u poljima, usled redukovane agrotehnike i dr. Sve to kao i njihov izaženi reproduktivni potencijal utiču na povećanje brojnosti kao i štete koje mogu da prouzrokuju naročito u mlađim zasadima i u rasadnicima.
Proizvođačima se preporučuje da redovno sprovode određene nepesticidne mere, kao što su uklanjanje zaostalih opalih plodova, uklanjane osušenih korova, uklanjanje orezanih grana iz voćnjaka da im ne služe kao hrana i sklonište u nailazećem zimskom periodu. Takođe, proizvođačima se preporučuje obilazak zasada i pregled na prisustvo aktivnih rupa od glodara. Ukoliko se utvrdi prisustvo od 10 do 500 aktivnih rupa za poljsku voluharicu i 10 do 50 aktivnih rupa po hektaru za poljskog miša, preporuka proizvođačima je primena gotovih mamaka na bazi aktivne materije cink-fosfid u količini 5-10 g po aktivnoj rupi. Mamke treba postaviti po suvom vremenu. Nakon primene mamaka rupe treba obavezno zatrpati da ne bi došlo do trovanja divljači.
 

Comments

There are no comments yet for this post.