Skip to main content

Region Jagodina

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Jagodina > Prilozi > Zdravstveno stanje useva pšenice i ječma
Zdravstveno stanje useva pšenice i ječma
Na području delovanja RC Jagodina usevi ozime pšenice iz optimalnih rokova setve su u fazi  razvijena dva i tri lista (BBCH 12-13), a usevi ječma u fazi početak bokorenja (BBCH 21-22). Najveći deo površina pod ozimim žitima je u fazi nicanja, a i setva je još uvek u toku.
 
 
  Faza razvoja pšenice ječma iz optimalnih rokova setve
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma registrovano je prisustvo vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae) na do 3%biljaka.
Vizuelnim pregledom useva ječma, na pojedinim parcelama, registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na pojedinačnim biljkama.
 
 
  Vaši na listu ječma       Pegavost lista ječma
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice nije registrovano prisustvo patogena.
 
Za sada se hemijske mere zaštite ne preporučuju, a
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja i prisustva štetočina u usevima ozime pšenice i ječma.

Comments

There are no comments yet for this post.