Skip to main content

Region Jagodina

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Jagodina > Prilozi > Pojava invazivnih stenica u regionu Jagodine
Pojava invazivnih stenica u regionu Jagodine
Na području delovanja RC Jagodina, vizuelnim pregledima različitih biljnih kultura, uočeno je prisustvo dve vrste invazivnih stenica, zelene (povrtne) stenice (Nezara viridula) i braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys).
 
U ovom periodu, njihovo prisustvo je registrovano u  baštama i na okućnicama na otvorenom prostoru, gde se do sada nisu sprovodile intenzivne mere zaštite od štetočina.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obe stenice su izrazito polifagne štetočine koje se hrane na raznim povrtarskim i voćarskim kulturama.
Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys) je veoma invazivna štetočina koja se poslednjih godina sve više sreće na našem području naročito na voćnim vrstama (trešnja, leska, šljiva).
Štete nanose imaga i starije larve sisanjem sokova iz svih nadzemnih delova biljaka. Kod voćarskih kultura najčešće se sreću u vreme sazrevanja plodova koji usled njihove ishrane menjaju ukus, boju, oblik i gube tržišnu vrednost. Mesta uboda su istovremeno i ulazna vrata za razne patogene.
 
Zelena povrtna stenica (Nezara viridula), imago i larve, velike štete nanose u vreme obojavanja i sazrevanja plodova, naročito paradajza i paprike gde usled ishrane dolazi do diskoloracije pokožice plodova, plodovi dobijaju gorak ukus, pokožica postaje tvrda a plodovi gube tržišnu i ekonomsku vrednost.
 
Dobru efikasnost u suzbijanju ovih stenica su pokazali insekticidi iz grupe piretroida.
U usevima paprike i paradajza za suzbijanje zelene povrtne stenice je registrovan insekticid Scatto (a.m.deltametrin) 0,18-0,42 l/ha.
 
Da bi se smanjila brojnost stenica, potrebno je hemijsko tretiranje sprovoditi po obodima parcela jer su veoma migratorne vrste, tretirati ona mesta gde se najviše grupišu, a tretiranje sprovoditi u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim satima kada su najaktivnije. Tretiranjem treba obuhvatiti i površinu tla. Na manjim površinama, okućnicama i baštama ako je moguće treba ih mehanički skupljati i uništavati jajna legla, postavljati lovne klopke, plastične čaše sa vodom i lepljive mamke crvene boje.
Proizvođačima se preporučuje da prate pojavu i brojnost ovih štetočina na svojim parcelama i da sprovedu sve raspoložive mere.
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem aktivnosti ovih štetočina i po potrebi daće preporuke za hemijski tretman.

Comments

There are no comments yet for this post.