Skip to main content

Region Jagodina

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Jagodina > Prilozi > Krompirov moljac (Phthorimaea operculella)
Krompirov moljac (Phthorimaea operculella)
Na području delovanja RC Jagodina usevi krompira se u zavisnosti od sortimenta, lokaliteta i uslova gajenja, nalaze u različitim fazama sazrevanja ploda i semena i početka žućenja cime (BBCH 89-92).
 
Na lokalitetima Striža i Ostrikovac, gde se pomoću feromonskih klopki prati aktivnost imaga krompirovog moljca (Phthorimaea operculella), konstantno se beleže ulovi ove štetočine. Vremenske prilike izuzetno pogoduju razvoju ove štetočine.
 
Na parcelama gde se gaje rane sorte krompira kao što su Carera, Kolumbo, Bela Rosa, Andora, Lizeta i dr., cima se suši pa se uskoro očekuje vađenje krtola, a proizvođačima se preporučuje niz mera kako bi zaštitili krtole krompira od krompirovog moljca:
 
 - kada cima požuti i osuši se što pre treba izvaditi krompir,
 - izvađene krtole treba odmah pokupiti i skloniti sa parcela kako bi sprečilo polaganje jaja na njih,
 - samo zdrave krtole treba skladištiti u unapred pripremljena skladišta,
 - na sve otvore skladišta treba postaviti mreže kako bi se sprečilo uletanje leptira kromirovog moljca,
 - u skladištima treba obezbediti temperaturu ispod 10°C što je prag razvića ove štetočine.
 
Ako posmatramo prethodnu godinu, na našem području povećanu brojnost imaga krompirovog moljca zabeležili smo krajem jula, a najveća brojnost i štete smo uočili u toku avgusta meseca, koji se poklopio sa sušnim periodom, u vreme aktivnosti leta imaga treće i četvrte generacije.
Inače, ova štetočina ima 5-7 generacija u polju, a ako se unese u skladište i ima povoljne uslove, može da razvije još 2-3 generacije.
Ovu proizvodnu godinu karakterišu visoke temperature, sušni period koji dugo traje, u polju se uočavaju velike pukotine  u zemlji. Sve to stvara pogodne uslove za razvoj i ubrzano povećanje brojnosti ove štetočine koja u narednom periodu može da izazove velike štete u proizvodnji krompira.Takođe, ovih dana se očekuje povećana aktivnost krompirovog moljca usled preklapanja leta leptira druge i treće generacije.
 
Na parcelama gde se gaje kasnije sorte, gde je cima još uvek zelena i gde se vađenje krompira ne očekuje tako brzo, proizvođačima se preporučuju sledeće mere:
 
 -kako bi sprečili stvaranje pukotina i održali kompaktnost zemljišta, potrebno je redovno navodnjavanje da bi onemogućili uletanje ženki kroz pukotine do krtola i polaganje jaja,
 - primena hemijskih mera za suzbijanje krompirovog moljca (preporuka 06.07.2021.).

Comments

There are no comments yet for this post.