Skip to main content

Region Jagodina

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Jagodina > Prilozi > Bakteriozna pegavost lista paprike (Xanthomonas axonopodis pv.vesicatoria)
Bakteriozna pegavost lista paprike (Xanthomonas axonopodis pv.vesicatoria)
Na području delovanja RC Jagodina usevi paprike na otvorenom se, u zavisnosti od datuma rasađivanja, nalaze u fazi razvijeno 9 i više listova do faze pojava prvih sekundarnih stabala (BBCH 19-22).
 
Na našem regionu, intenzivno gajenje paprike na otvorenom je naročito zastupljeno na pojedinim lokalitetima ćuprijske i paraćinske opštine u dolini Velike Morave.
 
Vizuelnim pregledima useva registruje se prisustvo simptoma bakteriozne pegavosti lista paprika (Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria).
Ovo je najznačajnija bolest paprike na otvorenom polju, a za pojavu i širenje ovog patogena potrebne su padavine i povećana vlažnost.
 
Na automatskoj meteorološkoj stanici u Striži, opština Paraćin, registrovano je malo padavina (od početka juna 9,8 mm padavina po m²), tako da se proizvodnja paprike odvijala u uslovima smanjene vlažnosti što nije povoljno za razvoj navedenog patogena. Međutim, kako se proizvodnja odvija najčešće uz navodnjavanje, stvaraju se pogodni uslovi za razvoj i širenje bakteriozne pegavosti lista paprike.
 
Prvi simptomi se javljaju na donjim listovima paprike u vidu sitnih tamnozelenih pega nepravilnog oblika, oivičene hlorotičnim oreolom. Pege se u povoljnim uslovima šire, spajaju, nekrotiraju, što u slučaju kada izostane hemijska zaštita može dovesti do defolijacije biljaka i značajnog smanjenja prinosa.
 
 
 
 
Osnovni izvori zaraze su biljni ostaci iz prethodne vegetacije i zaraženo seme.
 
U cilju zaštite od navedenog patogena treba se pridržavati preventivnih mera koje podrazumevaju korišćenje zdravog semena, uklanjanje biljnih ostataka sa parcele i pridržavanje plodoreda. Što se tiče hemijskih mera zaštite, preporučuje se primena preparata na bazi bakra pred padavine ili zalivanje kišenjem.

Comments

There are no comments yet for this post.