Skip to main content

Region Jagodina

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Jagodina > Prilozi > Štetočine u ozimim usevima pšenice i ječma
Štetočine u ozimim usevima pšenice i ječma
Na području delovanja RC Jagodina usevi ozime pšenice se nalaze u fazi srednje mlečne zrelosti (BBCH 75), a usevi ječma u fazi kasne mlečne zrelosti i rane voštane zrelosti (BBCH 77-83).
 
 
Pšenica                                 Ječam
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma na više lokacija, registrovano je prisustvo vaši (Aphididae) i imaga žitne stenice (Eurygaster sp., Aelia sp.) u niskom intenzitetu napada.
 
 
Lisne vaši  pored direktnih šteta isisavanjem biljnih sokova, istovremeno, hraneći se, mogu biti vektori virusa, posebno u ranim fazama razvoja ozimih useva.
 
Prag štetnosti za lisne vaši je 30% napadnutih klasova do faze cvetanja ili 70% napadnutih klasova do faze mlečne zrelosti.
 
Žitne stenice u vreme pre klasanja i klasanja, ubodom i ispuštanjem toksina iz pljuvačnih žlezda izazivaju pojavu belih i šturih klasova. Zrna iz takvih klasova su manje težine, lošije klijavosti, a kvalitet brašna kod pšenice je loš.
 
 
 
Sl.1. Eurygaster sp,
Sl.2. Aelia sp,
Sl 3. i 4. šturi, beli klasovi
 
Prag štetnosti za žitne stenice je 3-4 imaga/metru kvadratnom.
 
Prisustvo navedenih štetočina je ispod pragova štetnosti te se mere zaštite ne preporučuju.

Comments

There are no comments yet for this post.