Skip to main content

Region Jagodina

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Jagodina > Prilozi > Lisne vaši u zasadima jabuka
 Lisne vaši u zasadima jabuka
Na području delovanja RC Jagodina, zasadi jabuka se zavisno od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od drugo opadanje plodova do faze plodovi veličine do 40 mm (BBCH 73-74).
 
 
Vizuelnim pregledima zasada jabuke registrovano je prisustvo pepeljaste (brašnjave) vaši jabuke (Dysaphis plantaginea) i zelene vaši jabuke (Aphis pomi) na vršnim lastarima. Vaši su registrovane sa donje strane listova. Napadnuto lišće se savija prema unutra, kovrdža se i deformiše.
 
Pepeljasta (brašnjava) vaš (Dysaphis plantaginea) štete pričinjava na jabuci.
 
 
Zelena vaš jabuke (Aphis pomi) štete pričinjava na jabuci ali i na ostalim biljkama iz familije Rosaceae.
 
Vaši štete nanose sišući biljne sokove, ali  pored direktnih šteta od ishrane, mnogo je značajnije to što su vaši vektori virusnih oboljenja.
Ovi insekti imaju veliki broj generacija godišnje. Prezimljavaju u stadijumu jaja u pukotinama kore. U proleće čim nastupe povoljni vremenski uslovi počinje piljenje. Krilate forme preleću na listove i druga stabla tako da se brzo šire po zasadu.
Vaši luče mednu rosu koja je podloga za naseljavanje gljiva čađavica.
 
Napadnuti lastari zaostaju u porastu a plodovi koji se nalaze u blizini kolonija vaši se nepravilno razvijaju i ostaju zakržljali.
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem ovih štetočina.
 

Comments

There are no comments yet for this post.