Skip to main content

Region Beograd

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Beograd > Usevi ili zasadi
Bllumeriella jaapii – pegaovst lišća višnje i trešnje

Na području delovanja RC Beograd, punkt Padinska Skela, vizuelnim pregledom višnje (sorta Hajmanova konzervna) beležimo:

·         da je fenofaza po skali BBCH 00-01

Slika1. Fenofaze u razvoju višnje-Padinska Skela 09.2.2016.

Laboratorijskim pregledom opalog lišća višnje konstatujemo:

·         da nema formiranih askusa sa askosporama u apotecijama. Pregledano je 50 apotecija.

 

Slika 2. Apotecije B.jaapii-zasad višnje Padinska Skela 2016.

 RC Beograd nastavlja da beleži fenofaze višnje, biološke osobine B.jaapii, kao i faktore spoljne sredine.

 

Datum pregleda

Fenološka faza

Broj pregledanih apotecija

Broj apotecija u kojima je došlo do formiranja askusa 

Broj apotecija u kojima je došlo do formiranja askospora  

Broj apotecija u kojima je došlo do oslobađanja askospora    

09.02.

BBCH 00

50

0

0

0