Skip to main content

Region Beograd

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Beograd > Usevi ili zasadi
Smotavac šljive (Grapholita funebrana)

Na području delovanja RC Beograd, punkt Padinska Skela, prati se let leptira šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). Evidentirali smo:

·         prvi ulov leptira šljivinog smotavca 16.4.2015. godine na 34.8 CDD od 01. Januara 2015. godine;

·         maksimalni let 28.04.2015. godine na 51.95 CDD od biofiksa

 

Vizelnim pregledom beležimo:

·         fenofazu šljive po BBCH skali 73(drugo opadanje plodova),

·         intenzivno polaganje jaja šljivinog smotavca na plodu.

 

RCBeograd nastavlja da prati biološke osobine smotavca šljive, faktore spoljne sredine, fenofaze u razvoju šljive, kao i primenu hemijskih mera zaštite.