Skip to main content

Region Čačak

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Čačak > Usevi ili zasadi
Praćenje dozrelosti pseudotecija (V.Inaequalis)

Na lokalitetu Atenica, sorta jabuke  Ajdared se nalazi u fazi od razvoja cvetnih pupoljaka do početka cvetanja (BBCH 57-61).

Pregledom prezimelog lišća sa ovog lokaliteta,utvrdili smo prisustvo zrelih askospora, prouzokovača pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Procenat dozrelostiza ovu nedelju je 19,7%.

 

Na sorti Ajdared pregledano je 52 peritecije

 Dozrelost peritecija po kategorijama :

Kategorija 0

Bez formiranih  askospora u askusima

28

Kategorija 1

Do 25 % formiranih  askospora u askusima

12

Kategorija 2

od  26 - 50 % formiranih  askospora u askusima

10

Kategorija 3

od 51 - 75 % formiranih  askospora u askusima

3

Kategorija 4

od76 - 100 % formiranih  askospora u askusima

0

Procenat ispražnjenosti pseudotecija 0,

 

Nema praznih peritecija

 

Praćenje dozrelosti pseudotecija (V.Inaequalis)

Pregledom prezimelog lišća sa lokaliteta Atenica – Čačak, uočili smo da je u malom broju pregledanih pseudotecija došlo do formiranja askusa, ali bez  prisutnih askospora, prouzokovača pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Dozrelost pseudotecija  za ovu nedelju iznosi 0%.

Jabuka se nalazi u fazi 01 BBCH skale (početak bubrenja lisnih pupoljaka - pupoljci vidljivo nabubreli, ljuspice pupoljka izdužene, sa svetlo obojenim mrljama).

Sl.Faza razvoja sorte Ajdared

Praćenje dozrelosti pseudotecija (V.Inaequalis)

Dozrelost pseudotecija iz prezimelog lišća, na lokalitetu Atenica, za ovu nedelju je:

Datum

Ajdared

%  dozrelosti pseudotecija

Fenofaza po BBCH skali

01.06.

100 %

74- plodovidostigli dimenziju do 40 mm, drugo opadanje plodova

Procenat ispražnjenosti pseudotecija 95 %,

Sl.1.Faza razvoja sorte Ajdared

Datum

Z.delišes

%  dozrelosti pseudotecija

Fenofaza po BBCH skali

01.06.

100 %

73-74 - plodovidostigli dimenziju do 30- 40 mm, drugo opadanje plodova

Procenat ispražnjenosti pseudotecija 90%

Praćenje dozrelosti pseudotecija (V.Inaequalis)

Dozrelost pseudotecija iz prezimelog lišća, na lokalitetu Atenica, za ovu nedelju je: 

Datum

Ajdared

%  dozrelosti pseudotecija

Fenofaza po BBCH skali

25.05.

100 %

73- plodovidostigli dimenziju do 30 mm, drugo opadanje plodova

Procenat ispražnjenosti pseudotecija 82 %,

Sl.1.Faza razvoja sorte Ajdared

Datum

Z.delišes

%  dozrelosti pseudotecija

Fenofaza po BBCH skali

25.05.

100 %

73- plodovidostigli dimenziju do 30 mm, drugo opadanje plodova

Procenat ispražnjenosti pseudotecija 75%

Praćenje dozrelosti pseudotecija (V.Inaequalis)

Dozrelost pseudotecija iz prezimelog lišća, na lokalitetu Atenica, za ovu nedelju je:

Datum

Ajdared

%  dozrelosti pseudotecija

Fenofaza po BBCH skali

18.05..

98,5 %

73- plodovidostigli dimenziju do 30 mm, opadanje plodova posle cvetanja

Datum

Z.delišes

%  dozrelosti pseudotecija

Fenofaza po BBCH skali

18.05.

97,6 %

72- plodovidostigli dimenziju do 20 mm, opadanje plodova posle cvetanja

Na sorti Ajdared pregledana je 51 pseudotecija

 Dozrelost pseudotecija po kategorijama :

Kategorija 0

Bez formiranih  askospora u askusima

0

Kategorija 1

Do 25 % formiranih  askospora u askusima

0

Kategorija 2

od  26 - 50 % formiranih  askospora u askusima

0

Kategorija 3

od 51 - 75 % formiranih  askospora u askusima

3

Kategorija 4

od76 - 100 % formiranih  askospora u askusima

16

Procenat ispražnjenosti pseudotecija 63 %,

 praznih pseudotecija -32

 

 

 

 

Na sorti Zlatni delišes pregledano je 54 pseudotecije

Dozrelost pseudotecija po kategorijama:

Kategorija 0

Bez formiranih  askospora u askusima

0

Kategorija 1

Do 25 % formiranih  askospora u askusima

0

Kategorija 2

od  26 - 50 % formiranih  askospora u askusima

0

Kategorija 3

od 51 - 75 % formiranih  askospora u askusima

5

Kategorija 4

od76 - 100 % formiranih  askospora u askusima

23

Procenat ispražnjenosti pseudotecija 48 %,

 praznih pseudotecija - 26

Praćenje dozrelosti pseudotecija (V.Inaequalis)

Dozrelost pseudotecija iz prezimelog lišća, na lokalitetu Atenica, za ovu nedelju je:

Datum

Ajdared

%  dozrelosti pseudotecija

Fenofaza po BBCH skali

04.05..

68,1 %

72- plodovidostigli dimenziju do 20 mm, opadanje plodova posle cvetanja

Datum

Z.delišes

%  dozrelosti pseudotecija

Fenofaza po BBCH skali

04.05.

55,2 %

71- plodovidostigli dimenziju do 10 mm, opadanje plodova posle cvetanja

Na sorti Ajdared pregledano je 58 pseudotecija

 Dozrelost pseudotecija po kategorijama :

Kategorija 0

Bez formiranih  askospora u askusima

3

Kategorija 1

Do 25 % formiranih  askospora u askusima

5

Kategorija 2

od  26 - 50 % formiranih  askospora u askusima

16

Kategorija 3

od 51 - 75 % formiranih  askospora u askusima

15

Kategorija 4

od76 - 100 % formiranih  askospora u askusima

12

Procenat ispražnjenosti pseudotecija 12 %,

 praznih pseudotecija -7

 

 

 

 

Na sorti Zlatni delišes pregledano je 53 pseudotecije

Dozrelost pseudotecija po kategorijama:

Kategorija 0

Bez formiranih  askospora u askusima

7

Kategorija 1

Do 25 % formiranih  askospora u askusima

10

Kategorija 2

od  26 - 50 % formiranih  askospora u askusima

13

Kategorija 3

od 51 - 75 % formiranih  askospora u askusima

11

Kategorija 4

od76 - 100 % formiranih  askospora u askusima

8

Procenat ispražnjenosti pseudotecija 7,5 %,

 praznih pseudotecija - 4

Praćenje dozrelosti pseudotecija (V.Inaequalis)

Dozrelost pseudotecija iz prezimelog lišća, na lokalitetu Atenica, za ovu nedelju je:

Datum

Ajdared

%  dozrelosti pseudotecija

Fenofaza po BBCH skali

26.04.

66,9 %

71- plodovidostigli dimenziju do 10 mm, opadanje plodova posle cvetanja

Sl.1.Faza razvoja sorte Ajdared

Datum

Z.delišes

%  dozrelosti pseudotecija

Fenofaza po BBCH skali

26.04.

53,7%

71- plodovidostigli dimenziju do 6 mm, opadanje plodova posle cvetanja

Na sorti Ajdared pregledano je 53 pseudotecija

 Dozrelost pseudotecija po kategorijama :

Kategorija 0

Bez formiranih  askospora u askusima

16

Kategorija 1

Do 25 % formiranih  askospora u askusima

16

Kategorija 2

od  26 - 50 % formiranih  askospora u askusima

10

Kategorija 3

od 51 - 75 % formiranih  askospora u askusima

5

Kategorija 4

od76 - 100 % formiranih  askospora u askusima

2

Procenat ispražnjenosti pseudotecija 7,5%,

 praznih pseudotecija -4

 

 

 

 

Na sorti Zlatni delišes pregledano je 52 pseudotecije

Dozrelost pseudotecija po kategorijama:

Kategorija 0

Bez formiranih  askospora u askusima

17

Kategorija 1

Do 25 % formiranih  askospora u askusima

21

Kategorija 2

od  26 - 50 % formiranih  askospora u askusima

8

Kategorija 3

od 51 - 75 % formiranih  askospora u askusima

3

Kategorija 4

od76 - 100 % formiranih  askospora u askusima

1

Procenat ispražnjenosti pseudotecija 3,8 %,

 praznih pseudotecija - 2

Praćenje dozrelosti pseudotecija (V.Inaequalis)

Dozrelost peritecija iz prezimelog lišća, na lokalitetu Atenica, za ovu nedelju je:

Datum

Ajdared

%  dozrelosti pseudotecija

Fenofaza po BBCH skali

19.04.

42,5%

69- kraj cvetanja: sve latice opale

Sl.1.Faza razvoja sorte Ajdared

Datum

Z.delišes

%  dozrelosti pseudotecija

Fenofaza po BBCH skali

19.04.

38,8%

69- kraj cvetanja: sve latice opale

           

Sl.2.faza razvoja sorte Zlatni delišes

Praćenje dozrelosti pseudotecija (V.Inaequalis)
Pregledom prezimelog lišća sa lokaliteta Atenica – Čačak, uočili smo znatno povećanje dozrelosti peritecija kod sorte Ajdared. Nije uočeno prisustvo praznih peritecija.
 

Datum

Ajdared

%  dozrelosti pseudotecija

Fenofaza po BBCH skali

12.04.

36,2%

67-cvetovi venu: sve latice opale

 
 

Datum

Z.delišes

%  dozrelosti pseudotecija

Fenofaza po BBCH skali

12.04.

18,5%

65- puno cvetanje: najmanje 50% cvetova otvoreni, prve latice otpadaju

 
 
Praćenje dozrelosti pseudotecija (V.Inaequalis)

Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća jabuke sa lokaliteta Atenica – Čačak, uočili smo neznatno povećanje dozrelosti peritecija kod sorte Zlatni delišes, dok je kod sorte Ajdared dozrelost peritecija na prošlonedeljnom nivou.

Datum

Ajdared

%  dozrelosti pseudotecija

Fenofaza po BBCH skali

05.04.

13%

65- puno cvetanje: najmanje 50% cvetova otvoreni, prve latice otpadaju

 
 
Sl.1.Faza razvoja sorte Ajdared
 

Datum

Z.delišes

%  dozrelosti pseudotecija

Fenofaza po BBCH skali

05.04.

13,5%

64- cvetanje: 40% cvetova otvoreno

Sl.2.Faza razvoja sorte Zlatni delišes

1 - 10 Next