Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke > Zaštita useva od kukuruzne (pamukove) sovice  

Preporuke: Zaštita useva od kukuruzne (pamukove) sovice

Open

Naslov preporuke

Zaštita useva od kukuruzne (pamukove) sovice 

Tekst

Na feromonskim klopkama postavljenim u usevima, kao i na svetlosnim lovnim lampama, beleže se ulovi odraslih jedinki kukuruzne (pamukove) sovice, a vizuelnim pregledom useva registruje se prisustvo položenih jaja te štetočine.

 

U zavisnosti od lokaliteta i useva razlikuje se i procenat biljaka sa položenim jajima koji se na pojedinim parcelama kreće i do 70%.

 

Kukuruzna (pamukova) sovica je jedna od najznačajnijih štetočina u našoj poljoprivrednoj proizvodnji. Polaže jaja na lice lista i na pupoljke, cvetove i plodove, odnosno na sve jedre i mlade delove biljaka. Štete pričinjavaju larve koje se hrane lišćem i generativnim organima, a najveće štete pričinjavaju ubušivanjem u plodove koji bivaju zaprljani izmetom, gube tržišnu vrednost i podložni su napadu raznih vrsta truleži.

U ovom momentu najugroženiji su usevi paprike, paradajza, kukuruza šećerca, boranije.

 

Proizvođačima se preporučuje pregled ugroženih useva na prisustvo jaja kukuruzne (pamukove) sovice. Ukoliko se registruje prisustvo jaja, potrebno je pratiti razvoj i na samom početku piljenja larvi primeniti mere zaštite. Prema prognoziranim, visokim temperaturama, piljenje larvi se očekuje za svega nekoliko dana. Preporuka je primena nekog od registrovanih insekticida:

PREPARAT

AKTIVNA MATERIJA

DOZA

USEV (karenca u danima)

Coragen 20 SC/Inecor

Zakon

Altacor 35 WG

hlorantraniliprol

0,14-0,02 l/ha

200 ml/ha

80-120 g/ha

paprika(3),paradajz(1), kukuruz(14)

paprika (1), paradajz (1)

paradajz (3), boranija (3)

Ampligo 150 ZC

hlorantraniliprol+

lambda-cihalotrin

0,2 l/ha

0,4 l/ha

kukuruz (7)

paradajz (3)

Exalt

Radiant

spinetoram

2-2,4 l/ha

0,4 l/ha

paprika (7), paradajz (7),

kukuruz (14)

Affirm 095 SG, Ema,

Triton, Porselen xtra

emamektin-benzoat

1,5-2 kg/ha

paprika (3), paradajz (3)

Prilikom primene hemijskih mera zaštite strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata s obzirom da je berba pojedinih biljnih vrsta ugroženih od ove štetočine u toku.

Region

Svi regioni 

Štetni organizmi

Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera) 

Usev/zasad

Boranija; Kukuruz; Paprika; Paradajz 
Approval Status Approved 
 
Attachments
Content Type: Discussion
Created at 4.7.2023 12:05  by Milica Tepić 
Last modified at 4.7.2023 13:31  by Boško Jezerkić