Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke > Zaštita kukuruza  

Preporuke: Zaštita kukuruza

Open

Naslov preporuke

Zaštita kukuruza 

Tekst

Na teritoriji RC Vrbas usevi kukuruza se, u zavisnosti od roka setve, nalaze u fazi od klijanja do razvijena tri lista (BBCH 9-13).

Vizuelnim pregledom useva, na pojedinim parcelama, uglavnom na onim gde je prošle godine bio kukuruz ili koji se graniči sa prošlogodišnjim kukuruzištem, registrovano je prisustvo kukuruzne pipe (Tanymecus dilaticolis), kao i simptomi oštećenja na mladim listovima kukuruza od njene ishrane.

Kukuruzna pipa i simtom oštećenja na listovima

Najveće štete pričinjavaju odrasle jedinke izgrizajući lišće kukuruza, najčešće ivične delove liski, što dovodi do poremećaja u rastu i razvoju biljaka. Kukuruzna pipa je najštetnija u fazama od nicanja do obrazovanja prvih listova kukuruza.

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela, i ukoliko se u fazi klijanaca utvrdi prisustvo 1 imaga pipe na metar kvadratni ili  nekoliko dana posle nicanja od 3 do 5 imaga kukuruzne pipe po metru kvadratnom, sprovođenje hemijskih mera zaštite. Kod nas nema registrovanih insekticida u usevu kukuruza za suzbijanje ove štetočine. Prema EPPO standardu PP 2/17(1) u cilju suzbijanja sive kukuruzne pipe mogu se koristiti insekticidi na bazi aktivne materije cipermetrin.

Region

Vrbas 

Štetni organizmi

Kukuruzna pipa (Tanymecus dilaticollis) 

Usev/zasad

Kukuruz 
Approval Status Approved 
 
Attachments
Content Type: Discussion
Created at 27.4.2022 8:21  by Vesna Durutović 
Last modified at 27.4.2022 11:52  by Milena Marčić