Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke > Zaštita paprike  

Preporuke: Zaštita paprike

Open

Naslov preporuke

Zaštita paprike 

Tekst

Na području delovanja RC Novi Sad usevi paprika se nalaze u različitim fazama razvoja ploda.

Na feromonskim klopkama postavljenim u usevima paprika, u poslednjih nekoliko dana, registruje se povećanje brojnosti pamukove sovice (Helicoverpa armigera). Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo jaja ove štetočine. Na pojedinim lokalitetima (Gospođinci) registruje se izuzetno visok intezitet napada ove štetočine, te su jaja prisutna na 90% biljaka, kako pojedinačno položena tako i u grupama.

 

Trenutno se nalazimo u izuzetno kritičnom periodu za zaštitu paprika od pamukove sovice.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo jaja pamukove sovice i po potvrdi prisustva sprovođenje hemijskih mera zaštite u cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove kao i oštećenja cvetova. Za 2-3 dana se očekuje piljenje larvi, kada je i najpovoljniji momenat za primenu nekog od navedenih insekticida:

·        Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u količini 0,14-0,2 l/ha ili

·        Avaunt 15 EC, Top gun (indoksakarb) u količini 0,17-0,25 l/ha.

Prilikom izbora navedenih insekticida obavezno treba voditi računa o maksimalnom broju tretmana na istoj površini (MBT), kao i promeni mehanizma delovanja primenjenih insekticida.

Region

Novi Sad 

Štetni organizmi

Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera) 

Usev/zasad

Paprika 
Approval Status Approved 
 
Attachments
Content Type: Discussion
Created at 21.7.2021 13:24  by RC Novi Sad 
Last modified at 21.7.2021 13:44  by Milica Tepić