Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke > Zaštita paradajza  

Preporuke: Zaštita paradajza

Open

Naslov preporuke

Zaštita paradajza  

Tekst

Na teritoriji delovanja RC Zaječar usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fazama razvoja i sazrevanja ploda (BBCH 77-81).

Alternaria solani

Vizuelnim pregledom useva paradajza uočeni su simptomi crne pegavosti paradajza (Alternaria solani) i plamenjače paradajza (Phytophthora infestans).

Kako su uslovi u plastenicima (povišena temperatura i relativna vlažnost vazduha usled navodnjavanja) povoljni za dalji ravoj ovih bolesti proizvođačima se preporučuje fungicidni tretman jednim od fungicida:

-Equation pro WG (a.m.cimoksanil +famoksadon) u količini 0,4 kg/ha (karenca 3 dana) ili

-Teatar, Quadris, Promesa (a.m.azoksistrobin) u količini 0,75 l/ha (karenca 3 dana).

Takođe, vizuelnim pregledom uočena su oštećenja na listovima u vidu mina nastalih ishranom larvi moljca paradajza (Tuta absoluta).

oštećenja na listu

Na listu paradajza uočena su i položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera). U narednih nekoliko dana očekuje se piljenje larvi koje oštećuju i listove i plodove paradajza.

Na plodovima paradajza uočeno je prisustvo larvi zelene (povrtne) stenice (Nezara viridula) i štete od ishrane. Na mestima ishrane dolazi do diskoloracije na pokožici ploda, oni dobijaju gorak ukus i gube tržišnu vrednost.

Sa ciljem zaštite paradajza od navedenih štetočina, proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

-Ampligo 150 ZC (a.m.hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) u količini 0,4 l/ha karenca 3 dana).

Aktivna materija hlorantraniliprol ima ovicidno-larvicino delovanje na jaja i larve pamukove sovice i moljca paradajza, a aktivna materija lambda-cihalotrin (iz hemijske grupe piretroida) pokazuje visoku efikasnost u suzbijanju zelene povrtne stenice.

Region

Zaječar 

Štetni organizmi

Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Moljac paradajza (Tuta absoluta); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Zelena povrtna stenica (Nezara viridula) 

Usev/zasad

Paradajz 
Approval Status Approved 
 
Attachments
Content Type: Discussion
Created at 16.7.2021 9:58  by RC Zajecar 
Last modified at 16.7.2021 12:24  by Milica Tepić