Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke > Zaštita useva i zasada od invazivnih stenica  

Preporuke: Zaštita useva i zasada od invazivnih stenica

Open

Naslov preporuke

Zaštita useva i zasada od invazivnih stenica 

Tekst

Vizuelnim pregledima poljoprivrednih useva i zasada registrovano je prisustvo dve vrste invazivnih stenica, zelene (povrtne) stenice (Nezara viridula) i braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys).

Njihovo prisustvo je uočeno u zasadima bresaka, nektarina, jabuka, dunja, krušaka, trešanja, malina, leske i vinove loze kao i u usevima krompira, kupusa i dr.

 

Štete pričinjavaju odrasle jedinke i larve koje sisaju biljne sokove iz svih nadzemnih delova biljaka, a najveće štete nastaju u plodonošenju gde dolazi do oštećenja plodova koji gube tržišnu vrednost.

U toku je migracija odraslih jedinki prezimljujuće generacije u poljoprivredne useve i zasade i njihova dopunska ishrana i kopulacija. Sada je veoma važno utvrditi njihovo prisustvo na parcelama i pre polaganja jaja sprovesti mere suzbijanja.

Proizvođačima se preporučuju pregledi useva i zasada na prisustvo invazivnih stenica. Ukoliko se uoči njihovo prisustvo, sa ciljem sprečavanja polaganja jaja i daljeg  razvoja stenica, preporučuje se primena insekticida iz grupe piretroida na bazi aktivnih materija cipermetrin ili deltametrin.

Region

Svi regioni 

Štetni organizmi

Zelena povrtna stenica (Nezara viridula); Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys) 

Usev/zasad

SVI 
Approval Status Approved 
 
Attachments
Content Type: Discussion
Created at 27.5.2021 12:06  by Milena Marčić 
Last modified at 27.5.2021 12:09  by Milena Marčić