Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke > Zaštita jagode  

Preporuke: Zaštita jagode

Open

Naslov preporuke

Zaštita jagode 

Tekst

Na području delovanja RC Niš zasadi jagode na otvorenom se nalaze u fazi početak sazrevanja: većina plodova bele boje do faze glavne berbe: većina plodova obojena (BBCH 81-87).

Velika slika

Osetljiva faza razvoja i česte padavine mogu stvoriti povojne uslove za ostvarenje infekcija  prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea).  

U cilju zaštite plodova jagode, čim vremenski uslovi dozvole,  preporučuje se primena nekog od fungicida:

Switch 62,5 WG, Atlas (a.m. ciprodinil+fludioksonil) u količini od 0,8 do 1 kg/ha (karenca 7 dana) ili

Teldor (a.m. fenheksamid) u količini od 1,5  l/ha (karenca 1 dan).

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region

Niš 

Štetni organizmi

Siva trulež (botrytis cinerea) 

Usev/zasad

Jagoda 
Approval Status Approved 
 
Attachments
Content Type: Discussion
Created at 19.5.2021 8:25  by RC Niš 
Last modified at 19.5.2021 9:32  by Boško Jezerkić