Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke > Zaštita maline  

Preporuke: Zaštita maline

Open

Naslov preporuke

Zaštita maline 

Tekst

Na području rada RC Pirot, zasadi malina su u fazi pojave cvetnog pupoljka, prvi cvetni pupoljci još uvek zatvoreni, (BBCH 56-57).

 

Malina se nalazi u osetljivoj fazi razvoja, a najavljene padavine od srede mogu dovesti do primarnih infekcija lista gljivom prouzrokovačem ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata).

Proizvođačima se preporučuje da, pre najavljenih padavina, primene fungicid na bazi aktivne materije kaptan:

·       Captan, Merpan ili Metod 48 SC (a.m.kaptan) u koncentraciji 0,25%.  

U pojedinim zasadima je uočeno prisustvo lisnih vaši  (Aphididae) na naličju listova. Ukoliko se vizuelim pregledom biljaka registruje prisustvo biljnih vaši preporučuje se primena insekticida:

·       Karate zeon, Kozak (a.m. lambda-cihalotrin) u količini 0,2- 0,3 l/ha.

Kada otpočne cvetanje maline, upotreba insekticida je zabranjena.

Region

Pirot 

Štetni organizmi

LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae) 

Usev/zasad

Malina 
Approval Status Approved 
 
Attachments
Content Type: Discussion
Created at 11.5.2021 8:02  by RC Pirot 
Last modified at 11.5.2021 8:15  by Milena Marčić