Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke > Zaštita jagode  

Preporuke: Zaštita jagode

Open

Naslov preporuke

Zaštita jagode 

Tekst

Na području delovanja RC Niš zasadi jagode na otvorenom se nalaze u fazi od prva grupa cvetova na dnu rozete do faze pocetak cvetanja: oko 10% cvetalo (BBCH 55-61).

Velika slika

Osetljiva faza razvoja jagoga, faza cvetanja i nestabilno vreme sa čestim padavinama, mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije  prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea).

Proizvođačima se preporučuje da, pre najavljenih padavina koje se prognoziraju za petak,  sprovedu tretman nekim od fungicida:

Signum, Bosco Gold, Luminis (a.m. boskalid+piraklostrobin ) 1,5 kg/ha.

Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

Region

Niš 

Štetni organizmi

Siva trulež (botrytis cinerea) 

Usev/zasad

Jagoda 
Approval Status Approved 
 
Attachments
Content Type: Discussion
Created at 21.4.2021 10:28  by RC Niš 
Last modified at 21.4.2021 10:57  by Boško Jezerkić