Skip to main content

Terenski rezultati 2011

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Terenski rezultati 2011 > Zbirni prikaz: štetni organizam + alat + punkt > Ostrinia nubilalis – kukuruzni plamenac  

Web Part Page Title Bar image
Monitoring 2011
Ostrinia nubilalis – kukuruzni plamenac

Stranica za prikaz terenskih rezultata po Programu monitoringa štetnih organizama za 2011.

 Komentar monitoringa

 

Monitoring kukuruznog plamenca pomoću svetlosne lampe

Monitoring kukuruznog plamenca sproveden je na 31 punktu, gde su postavljene svetlosne lampe. Početak leta registrovan je u periodu od 02.05 (110°C CDD) u Bogarašu, do 02.06. (329°C CDD) u Kovinu od 1.aprila. Na najvećem broju punktova prva imaga su registrovana od 150 do 207°C CDD od 1.aprila, što je u skladu sa referentnim podacima.

Pik prolećne generacije zabeležen je od 24.05. (227°C CDD) u Laćarku pa do 23.06. (546°C CDD) na punktu Buđanovci, dok se na najvećem broju punktova registruje od 300 do 350°C CDD, što je opet u skladu sa referentnim podacima.

Pik leta letnje generacije registrovan je 02.08. u Kikindi (1016,28°C CDD), Staroj Pazovi (922,28°C CDD) i Vrbasu (1014,79°C CDD), 15.08. u Čoki (1211,88°C CDD ). Na najvećem broju punktova pik letnje generacije postiže se od 962°C CDD do 1100°C CDD od 1. aprila, što je u saglasnosti sa referentnim podacima. Poslednji ulovi registrovani su  od 19.09. u Bečeju (1558,82°C CDD) do 03.10. (1771,05°C CDD) u Kikindi od 1. januara.

 Grafici brojnosti po punktovima (kliknuti na lokalitet)

 Ilustracija: ukupna brojnost po punktovima - tabela, grafik i mapa